Verstärker

Transkonduktanzverstärker – Referenzdesigns