DRV8320 (ACTIVE)

60V Three-Phase Smart Gate Driver

60V Three-Phase Smart Gate Driver - DRV8320
 

Design kits & evaluation modules (2)

Name Part# Type
DRV8320H Three-Phase Smart Gate Driver (Hardware Interface) Evaluation Module BOOSTXL-DRV8320H Evaluation Modules & Boards
DRV8320S Three-Phase Smart Gate Driver (SPI Interface) Evaluation Module BOOSTXL-DRV8320S Evaluation Modules & Boards

Software (1)

DRV832x Software (MSP-EXP430F5529LP)  (ZIP 140017 KB )    14 Feb 2017