Noise-immune Capacitive Sensing Solution for Proximity Sensing - FDC2112

FDC2112 (ACTIVE)

Noise-immune Capacitive Sensing Solution for Proximity Sensing