JAJT300 February   2024 UCC25800-Q1

 

  1.   1
  2.   2
    1.     3
    2.     複数の出力と最大 8W の電力に ‌1 つの IC で対応:UCC25800-Q1
    3.     2W 未満の絶縁型電源が必要な場合のより簡単な方法:UCC14240-Q1
    4.     関連コンテンツ
Technical Article

8W 以下の 2 つのシンプルな絶縁型電源の選択肢

最新の英語版をダウンロード