JAJA587A December   2018  – June 2021 OPA333 , TLV9002

 

 1.   設計目標
 2.   設計の説明
 3.   デザイン・ノート
 4.   設計手順
 5.   設計シミュレーション
  1.     DC伝達結果
 6.   設計の参照資料
 7.   設計に使用されているオペアンプ
 8.   設計の代替オペアンプ
 9.   改訂履歴

設計目標

温度 出力電圧 電源
TMin TMax VoutMin VoutMax Vdd Vee
25°C 50°C 0.05V 3.25V 3.3V 0V