JAJA731A march   2022  – may 2023 TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273

 

 1.   1
 2.   概要
 3.   商標
 4. 1はじめに
 5. 2磁石の選択
  1. 2.1 配置に関する考慮事項
  2. 2.2 磁石の特性
 6. 3測定の非線形性
 7. 4機械的誤差の発生源
 8. 5シグナル・チェーン誤差
 9. 6キャリブレーション手法
 10. 7改訂履歴
Application Note

最高のシステム角度センシング精度を実現