SWCU192 November   2021 CC1312R7 , CC1352P7 , CC2652P7 , CC2652R7

 

 1.   1
  1.     2
  2.     3
  3.     4
  4.     5
  5.     6
 2.   7
  1.     8
  2.     9
  3.     10
   1.      11
    1.       12
    2.       13
    3.       14
    4.       15
   2.      16
    1.       17
    2.       18
    3.       19
   3.      20
   4.      21
   5.      22
    1.       23
    2.       24
   6.      25
   7.      26
   8.      27
    1.       28
    2.       29
    3.       30
    4.       31
   9.      32
   10.      33
   11.      34
   12.      35
   13.      36
    1.       37
     1.        38
     2.        39
     3.        40
     4.        41
    2.       42
 3.   43
  1.     44
  2.     45
  3.     46
   1.      47
   2.      48
   3.      49
   4.      50
   5.      51
   6.      52
  4.     53
   1.      54
   2.      55
   3.      56
   4.      57
  5.     58
   1.      59
   2.      60
    1.       61
    2.       62
    3.       63
    4.       64
    5.       65
    6.       66
    7.       67
    8.       68
    9.       69
    10.       70
    11.       71
    12.       72
    13.       73
    14.       74
    15.       75
    16.       76
    17.       77
    18.       78
    19.       79
    20.       80
    21.       81
  6.     82
   1.      83
   2.      84
   3.      85
  7.     86
   1.      87
   2.      88
    1.       89
    2.       90
     1.        91
     2.        92
     3.        93
    3.       94
    4.       95
    5.       96
    6.       97
     1.        98
     2.        99
     3.        100
    7.       101
   3.      102
    1.       103
     1.        104
  8.     105
   1.      106
   2.      107
   3.      108
  9.     109
   1.      110
   2.      111
   3.      112
   4.      113
   5.      114
 4.   115
  1.     116
 5.   117
  1.     118
  2.     119
   1.      120
   2.      121
    1.       122
    2.       123
   3.      124
   4.      125
   5.      126
   6.      127
   7.      128
 6.   129
  1.     130
   1.      131
   2.      132
   3.      133
   4.      134
   5.      135
   6.      136
   7.      137
    1.       138
    2.       139
  2.     140
   1.      141
   2.      142
   3.      143
   4.      144
  3.     145
   1.      146
   2.      147
    1.       148
  4.     149
   1.      150
   2.      151
    1.       152
    2.       153
    3.       154
  5.     155
   1.      156
   2.      157
    1.       158
    2.       159
    3.       160
  6.     161
  7.     162
   1.      163
   2.      164
 7.   165
  1.     166
  2.     167
   1.      168
    1.       169
   2.      170
    1.       171
    2.       172
    3.       173
  3.     174
   1.      175
    1.       176
    2.       177
   2.      178
    1.       179
    2.       180
    3.       181
    4.       182
    5.       183
    6.       184
    7.       185
    8.       186
   3.      187
   4.      188
    1.       189
     1.        190
     2.        191
     3.        192
    2.       193
     1.        194
    3.       195
     1.        196
  4.     197
  5.     198
  6.     199
  7.     200
  8.     201
  9.     202
  10.     203
 8.   204
  1.     205
  2.     206
  3.     207
   1.      208
  4.     209
   1.      210
    1.       211
   2.      212
    1.       213
  5.     214
   1.      215
    1.       216
   2.      217
    1.       218
    2.       219
    3.       220
   3.      221
  6.     222
   1.      223
   2.      224
   3.      225
   4.      226
   5.      227
  7.     228
   1.      229
    1.       230
    2.       231
    3.       232
   2.      233
   3.      234
  8.     235
   1.      236
   2.      237
   3.      238
 9.   239
  1.     240
  2.     241
   1.      242
    1.       243
    2.       244
    3.       245
   2.      246
   3.      247
   4.      248
  3.     249
   1.      250
   2.      251
    1.       252
    2.       253
    3.       254
  4.     255
  5.     256
   1.      257
   2.      258
   3.      259
   4.      260
  6.     261
  7.     262
   1.      263
   2.      264
 10.   265
  1.     266
  2.     267
  3.     268
  4.     269
  5.     270
  6.     271
  7.     272
   1.      273
   2.      274
 11.   275
  1.     276
   1.      277
   2.      278
  2.     279
   1.      280
    1.       281
   2.      282
    1.       283
     1.        284
    2.       285
   3.      286
    1.       287
    2.       288
    3.       289
    4.       290
    5.       291
    6.       292
    7.       293
    8.       294
    9.       295
    10.       296
    11.       297
    12.       298
    13.       299
 12.   300
  1.     301
  2.     302
   1.      303
  3.     304
  4.     305
   1.      306
 13.   307
  1.     308
  2.     309
   1.      310
   2.      311
  3.     312
  4.     313
   1.      314
   2.      315
   3.      316
  5.     317
   1.      318
   2.      319
   3.      320
    1.       321
    2.       322
   4.      323
    1.       324
     1.        325
    2.       326
     1.        327
    3.       328
   5.      329
    1.       330
    2.       331
    3.       332
    4.       333
    5.       334
   6.      335
    1.       336
    2.       337
    3.       338
    4.       339
    5.       340
  6.     341
   1.      342
   2.      343
  7.     344
   1.      345
   2.      346
    1.       347
    2.       348
    3.       349
   3.      350
    1.       351
    2.       352
     1.        353
     2.        354
     3.        355
    3.       356
     1.        357
    4.       358
     1.        359
     2.        360
   4.      361
    1.       362
    2.       363
     1.        364
    3.       365
     1.        366
     2.        367
     3.        368
     4.        369
    4.       370
     1.        371
    5.       372
     1.        373
    6.       374
     1.        375
   5.      376
    1.       377
    2.       378
    3.       379
     1.        380
     2.        381
      1.         382
     3.        383
      1.         384
      2.         385
       1.          386
       2.          387
       3.          388
       4.          389
       5.          390
       6.          391
       7.          392
       8.          393
      3.         394
      4.         395
      5.         396
  8.     397
   1.      398
    1.       399
    2.       400
   2.      401
  9.     402
   1.      403
 14.   404
  1.     405
  2.     406
  3.     407
   1.      408
   2.      409
   3.      410
   4.      411
  4.     412
   1.      413
  5.     414
  6.     415
  7.     416
  8.     417
  9.     418
   1.      419
    1.       420
    2.       421
  10.     422
   1.      423
   2.      424
   3.      425
 15.   426
  1.     427
  2.     428
  3.     429
   1.      430
   2.      431
   3.      432
   4.      433
    1.       434
    2.       435
   5.      436
   6.      437
    1.       438
    2.       439
    3.       440
    4.       441
    5.       442
    6.       443
   7.      444
   8.      445
   9.      446
   10.      447
  4.     448
   1.      449
   2.      450
    1.       451
    2.       452
    3.       453
  5.     454
   1.      455
 16.   456
  1.     457
  2.     458
  3.     459
   1.      460
   2.      461
    1.       462
    2.       463
    3.       464
    4.       465
    5.       466
   3.      467
   4.      468
  4.     469
   1.      470
   2.      471
   3.      472
   4.      473
   5.      474
  5.     475
   1.      476
 17.   477
  1.     478
  2.     479
   1.      480
   2.      481
   3.      482
    1.       483
   4.      484
  3.     485
   1.      486
   2.      487
   3.      488
  4.     489
   1.      490
 18.   491
  1.     492
  2.     493
  3.     494
  4.     495
   1.      496
 19.   497
  1.     498
  2.     499
  3.     500
  4.     501
  5.     502
   1.      503
   2.      504
   3.      505
  6.     506
   1.      507
    1.       508
    2.       509
    3.       510
     1.        511
     2.        512
  7.     513
   1.      514
 20.   515
  1.     516
   1.      517
  2.     518
   1.      519
    1.       520
   2.      521
    1.       522
    2.       523
   3.      524
   4.      525
  3.     526
   1.      527
    1.       528
    2.       529
    3.       530
    4.       531
   2.      532
    1.       533
     1.        534
    2.       535
     1.        536
     2.        537
    3.       538
     1.        539
    4.       540
     1.        541
     2.        542
     3.        543
    5.       544
    6.       545
    7.       546
    8.       547
    9.       548
    10.       549
  4.     550
   1.      551
    1.       552
   2.      553
    1.       554
    2.       555
     1.        556
     2.        557
     3.        558
     4.        559
     5.        560
   3.      561
    1.       562
    2.       563
    3.       564
   4.      565
    1.       566
    2.       567
     1.        568
     2.        569
     3.        570
   5.      571
    1.       572
    2.       573
     1.        574
     2.        575
     3.        576
     4.        577
      1.         578
      2.         579
     5.        580
     6.        581
    3.       582
     1.        583
     2.        584
     3.        585
      1.         586
      2.         587
      3.         588
      4.         589
     4.        590
   6.      591
    1.       592
    2.       593
   7.      594
    1.       595
    2.       596
     1.        597
     2.        598
     3.        599
     4.        600
     5.        601
      1.         602
       1.          603
      2.         604
       1.          605
      3.         606
       1.          607
     6.        608
  5.     609
   1.      610
    1.       611
    2.       612
   2.      613
    1.       614
    2.       615
     1.        616
     2.        617
     3.        618
     4.        619
     5.        620
     6.        621
     7.        622
     8.        623
   3.      624
    1.       625
    2.       626
     1.        627
     2.        628
     3.        629
     4.        630
   4.      631
    1.       632
    2.       633
     1.        634
     2.        635
     3.        636
      1.         637
      2.         638
   5.      639
    1.       640
    2.       641
     1.        642
     2.        643
     3.        644
      1.         645
      2.         646
      3.         647
     4.        648
      1.         649
      2.         650
      3.         651
      4.         652
     5.        653
     6.        654
   6.      655
    1.       656
    2.       657
     1.        658
     2.        659
     3.        660
     4.        661
     5.        662
  6.     663
   1.      664
    1.       665
    2.       666
     1.        667
      1.         668
      2.         669
   2.      670
   3.      671
   4.      672
   5.      673
   6.      674
   7.      675
  7.     676
  8.     677
   1.      678
   2.      679
   3.      680
   4.      681
   5.      682
   6.      683
   7.      684
   8.      685
   9.      686
   10.      687
   11.      688
   12.      689
 21.   690
  1.     691
  2.     692
  3.     693
   1.      694
 22.   695
  1.     696
  2.     697
  3.     698
  4.     699
   1.      700
   2.      701
   3.      702
   4.      703
    1.       704
    2.       705
     1.        706
     2.        707
   5.      708
   6.      709
   7.      710
  5.     711
  6.     712
  7.     713
   1.      714
 23.   715
  1.     716
  2.     717
  3.     718
  4.     719
   1.      720
   2.      721
    1.       722
    2.       723
   3.      724
   4.      725
    1.       726
    2.       727
     1.        728
     2.        729
    3.       730
    4.       731
    5.       732
    6.       733
    7.       734
  5.     735
  6.     736
  7.     737
   1.      738
 24.   739
  1.     740
  2.     741
  3.     742
   1.      743
    1.       744
    2.       745
    3.       746
    4.       747
    5.       748
   2.      749
    1.       750
   3.      751
    1.       752
    2.       753
   4.      754
   5.      755
    1.       756
    2.       757
  4.     758
  5.     759
   1.      760
 25.   761
  1.     762
  2.     763
  3.     764
  4.     765
   1.      766
    1.       767
   2.      768
   3.      769
   4.      770
    1.       771
   5.      772
    1.       773
   6.      774
    1.       775
   7.      776
    1.       777
   8.      778
    1.       779
    2.       780
  5.     781
   1.      782
   2.      783
   3.      784
   4.      785
    1.       786
    2.       787
    3.       788
  6.     789
   1.      790
   2.      791
   3.      792
   4.      793
  7.     794
  8.     795
   1.      796
   2.      797
  9.     798
   1.      799
 26.   800
  1.     801
   1.      802
  2.     803
   1.      804
   2.      805
   3.      806
    1.       807
    2.       808
    3.       809
   4.      810
    1.       811
    2.       812
    3.       813
  3.     814
   1.      815
   2.      816
    1.       817
    2.       818
    3.       819
    4.       820
    5.       821
     1.        822
     2.        823
     3.        824
    6.       825
     1.        826
    7.       827
     1.        828
     2.        829
     3.        830
     4.        831
    8.       832
   3.      833
    1.       834
     1.        835
     2.        836
     3.        837
     4.        838
     5.        839
     6.        840
     7.        841
     8.        842
     9.        843
     10.        844
     11.        845
     12.        846
     13.        847
     14.        848
    2.       849
     1.        850
     2.        851
     3.        852
     4.        853
     5.        854
     6.        855
     7.        856
     8.        857
     9.        858
     10.        859
     11.        860
     12.        861
     13.        862
     14.        863
     15.        864
     16.        865
     17.        866
     18.        867
     19.        868
     20.        869
   4.      870
    1.       871
    2.       872
    3.       873
    4.       874
    5.       875
  4.     876
   1.      877
    1.       878
    2.       879
    3.       880
    4.       881
    5.       882
   2.      883
    1.       884
    2.       885
  5.     886
   1.      887
    1.       888
    2.       889
    3.       890
    4.       891
   2.      892
   3.      893
    1.       894
    2.       895
   4.      896
    1.       897
     1.        898
      1.         899
      2.         900
     2.        901
     3.        902
     4.        903
     5.        904
    2.       905
    3.       906
    4.       907
    5.       908
    6.       909
   5.      910
    1.       911
    2.       912
    3.       913
    4.       914
    5.       915
    6.       916
  6.     917
   1.      918
    1.       919
     1.        920
    2.       921
    3.       922
    4.       923
   2.      924
  7.     925
   1.      926
   2.      927
  8.     928
   1.      929
   2.      930
   3.      931
   4.      932
   5.      933
   6.      934
   7.      935
   8.      936
    1.       937
    2.       938
    3.       939
    4.       940
   9.      941
    1.       942
    2.       943
    3.       944
   10.      945
    1.       946
    2.       947
    3.       948
    4.       949
    5.       950
   11.      951
    1.       952
    2.       953
    3.       954
    4.       955
    5.       956
   12.      957
   13.      958
   14.      959
   15.      960
   16.      961
   17.      962
  9.     963
   1.      964
  10.     965
   1.      966
   2.      967
    1.       968
     1.        969
    2.       970
    3.       971
   3.      972
   4.      973
    1.       974
    2.       975
   5.      976
    1.       977
    2.       978
     1.        979
    3.       980
     1.        981
     2.        982
    4.       983
     1.        984
     2.        985
    5.       986
     1.        987
     2.        988
     3.        989
   6.      990
    1.       991
    2.       992
  11.     993
   1.      994
   2.      995
   3.      996
 27.   997

Read This First

This technical reference manual provides information about how to use the CC13x2x7 and CC26x2x7SimpleLink™ ultra-low power wireless microcontroller (MCU). The CC2652x7 and the CC13x2x7 device platforms share the same MCU architecture and most of the peripherals. The radio in the CC2652x7 device operates in the 2.4 GHz ISM frequency band, while the radio in the CC1312x7 device is designed for use in the Sub-1 GHz frequency bands. The CC1352x7 device is a multi-band wireless MCU and can operate both in the Sub-1 GHz and 2.4 GHz bands. This document covers the whole platform of devices, so refer to the individual device data sheets for supported modules and features.